Τι είναι Chief Legal Officer (CLO);


Στον χώρο των επιχειρήσεων, τι σημαίνει ο όρος Chief Legal Officer (CLO);

Απαντήσεις

Είναι ο ανώτατος νομικός σύμβουλος. Είναι δικηγόρος που προΐσταται της νομικής υπηρεσίας της επιχείρησης και μπορεί να φέρει το βαθμό του διευθυντή αν και ορισμένες φορές είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου και αναφέρεται σε αυτό ή και στο ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος της επιχείρησης (CEO). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να έχει και διοικητικά προσόντα και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την έγκαιρη προσαρμογή σε νέες νομικές ρυθμίσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό όπως για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Συμβουλεύει τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης επί νομικών θεμάτων και ιδιαίτερα για τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία και τελικά τα κέρδη της επιχείρησης.Προσθήκη νέας απάντησης