Πως βρίσκουν τη φωλιά τους τα χελιδόνια;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα χελιδόνια επιστρέφουν πάντα στην ίδια φωλιά επειδή γνωρίζουν ότι εκεί θα βρουν τις ιδανικές συνθήκες για την αναπαραγωγή τους.

Για να βρουν τη φωλιά τους, όταν επιστρέφουν την άνοιξη από τη φθινοπωρινή αποδημία τους σε θερμότερα κλίματα, χρησιμοποιούν κάποια σημεία αναφοράς -γεωγραφικά, αστρονομικά, γεωμαγνητικά-, κυρίως όμως την ηλιακή πυξίδα.

Τα πουλιά αυτά διαθέτουν ένα εσωτερικό ρολόι συγχρονισμένο με την κίνησ του Ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι μπορούν να κρατούν σταθερή πορεία βασιζόμενα στην ώρα και στην ακριβή θέση του άστρου. Άλλο εργαλείο είναι η μαγνητική πυξίδα.

Το κάθε γεωγραφικό πλάτος χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη τιμή του μαγνητικού πεδίου. Τα χελιδόνια μπορούν να την εντοπίζουν και να διατηρούν σταθερή τη πορεία τους.

Όταν τα πουλιά πλησιάζουν στον τόπο όπου είχαν αναπαραχθεί, στον προσανατολισμο τους τα βοηθούν τοπικά σημεία αναφοράς όπως ένας ποταμός. Επίσης, τα χελιδόνια χρησιμοποιούν την όσφρηση για την αναγνώριση τόπων.Προσθήκη νέας απάντησης