Τι είναι Υποκατάστατα Αγαθά (Substitute Goods);


Με τον όρο Substitute Goods τι εννοούμε;

Απαντήσεις

Υποκατάστατα αγαθά ονομάζονται δύο αγαθά για τα οποία η αύξηση της τιμής του ενός, οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης του άλλου.Προσθήκη νέας απάντησης