Όροι χρήσης

Όροι χρήσης - Εμπιστευτικότητα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου periergos.gr. Οι όροι χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες του periergos.gr είτε είναι μέλη είτε απλώς επισκέπτες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου απαιτείται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση από μέρους σας των όρων χρήσης.

Περιγραφή του δικτυακού τόπου

Το periergos.gr είναι μία ιστοσελίδα ερωτήσεων-απαντήσεων. Κάθε χρήστης/επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Επιπλέον, οι διαχειριστές της ιστοσελίδες συλλέγουν και καταχωρούν ερωτήσεις που έχουν τεθεί από χρήστες σε διάφορες μηχανές αναζήτησης, κάποιες από τις οποίες απαντώνται από τους ίδιους τους διαχειριστές.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχεται χωρίς εγγύηση ακεραιότητας, ασφάλειας, ακρίβειας και οι χρήστες το χρησιμοποιούν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και μόνο για πληροφοριακούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρουσιάζονται στο periergos.gr δεν είναι δεσμευτικές ή αντικειμενικές. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά ή υποκαθιστά τη γνώμη, την άποψη, τη συμβουλή ή τη συνδρομή ενός ειδικού ή ενός επαγγελματία. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το periergos.gr για κόστη ή ζημίες σε εξοπλισμό ή σωματικές βλάβες που μπορούν να προκληθούν με τη χρήση του περιεχομένου.

Ηλικία

Για να χρησιμοποιήσει ο χρήστης τις υπηρεσίες του periergos.gr πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και σε νόμιμη ηλικία για να υπογράψει μία σύμβαση. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναλάβει και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποδοχή των όρων χρήσης χωρίς τη συνδρομή τρίτου.

Αλλαγή των όρων χρήσης

Ο χρήστης συμφωνεί ότι το periergos.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας κατά την κρίση του. Οι νέοι όροι χρήσης θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο periergos.gr μαζί με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους. Σε περίπτωση που δε συμφωνεί με τους νέους όρους χρήσης του periergos.gr, θα πρέπει να διακόψει τη χρήση των υπηρεσιών. Η συνέχιση από μέρους του της χρήσης των υπηρεσιών του periergos.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των ανανεωμένων όρων χρήσης

Διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου

Οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου periergos.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο και όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

Κυριότητα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Η κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου που στέλνει ο χρήστης στο periergos.gr παραμένει στον ίδιο με την επιφύλαξη των μη αποκλειστικών δικαιωμάτων χρήσης του περιεχομένου που εκχωρεί στο periergos.gr.
Οι χρήστες παροτρύνονται να κρατάνε αντίγραφα ασφαλείας οι ίδιοι, μιας και το periergos.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια της υποβληθείσας πληροφορίας.

Δεοντολογία χρηστών

Το periergos.gr παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για την ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου. Το περιεχόμενο, είτε αναρτάται από τους χρήστες δημόσια στο periergos.gr, είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του periergos.gr.
Για τη χρήση των υπηρεσιών του periergos.gr επιβάλλεται ο σεβασμός της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειας και της δουλειάς τους όλων των χρηστών (επισκεπτών, μελών, συγγραφέων, συνεργατών). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του periergos.gr για:

* Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κλπ.
* Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
* Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
* Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του periergos.gr.
* Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
* Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
* Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
* Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.
* Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του periergos.gr, ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών. H παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου των ιστοσελίδων του periergos.gr ή άλλων ιστοσελίδων.
* Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του periergos.gr.
* Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.

Ο χρήστης του periergos.gr είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το periergos.gr, οι συνεργάτες του ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης / διαφοράς / διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.
Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του periergos.gr, με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους του, το periergos.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες του periergos.gr.

Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του periergos.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο periergos.gr, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του periergos.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης που αποστέλλει περιεχόμενο για δημοσίευση, συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το periergos.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες που φιλοξενούν το περιεχόμενό του.

Βλάβη - αποζημίωση

Ο χρήστης του periergos.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το periergos.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του periergos.gr.

Διάρκεια

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το periergos.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Περιορισμός ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το periergos.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του periergos.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του periergos.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το periergos.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το periergos.gr δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν.
Το periergos.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το periergos.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το periergos.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το periergos.gr.
Η δημιουργία του περιεχομένου γίνεται από τους συνεργάτες και τα μέλη του periergos.gr. Το periergos.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγχει, να διορθώνει ή να απαγορεύει τη δημοσίευση του περιεχομένου. Ο χρήστης αντιλαμβάνεται, κατανοεί και συμφωνεί ότι το periergos.gr δεν ελέγχει την ακρίβεια και την αξιοπιστία του περιεχομένου. Οποιεσδήποτε απόψεις, δηλώσεις, συμβουλές, προσφορές, υπηρεσίες, πληροφορίες εκφράζονται από τους συνεργάτες και τους χρήστες του periergos.gr ανήκουν στους ίδιους και δεν υιοθετούνται απαραίτητα από το periergos.gr. To periergos.gr διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή.
Το periergos.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδέσμων (links) που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο.

Προστασία του περιεχομένου του δικτυακού τόπου

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του periergos.gr, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του periergos.gr ή έχει το δικαίωμα χρήσης τους και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το periergos.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του periergos.gr.
Το periergos.gr σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και καλεί τους χρήστες των υπηρεσιών του να κάνουν το ίδιο. Αν ανακαλύψετε ότι από παρανόηση ή άγνοια παραβιάζουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα δικά σας ή κάποιου άλλου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να επιληφθούμε του θέματος. Το periergos.gr ενδέχεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να τερματίζει - διαγράφει πληροφορίες χρηστών που παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων.

Διαφήμιση

Στο δικτυακό τόπο periergos.gr εμφανίζονται διαφημίσεις. Το periergos.gr δεν εκπροσωπεί ή υποστηρίζει την ορθότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών, των περιεχομένων και των διαφημίσεων που περιέχονται, κατανέμονται, έχουν σύνδεσμο, μεταφέρθηκαν τοπικά ή προσπελάστηκαν από οποιοδήποτε σημείο αυτού του δικτυακού τόπου, ούτε την ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, πληροφορίας ή άλλων σχετικών που εμφανίστηκαν, αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου ως καρπός διαφήμισης ή άλλης πληροφορίας ή προσφοράς που εμφανίστηκε σε αυτόν. Με τη γνώση του παρόντος, η εμπιστοσύνη που θα δείξει ο χρήστης σε οποιοδήποτε σχετικό σύνδεσμο ή διαφήμιση που εμφανίζεται στο periergos.gr είναι με μοναδικά δική του ευθύνη.
Το periergos.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο periergos.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Το periergos.gr θεωρεί ότι οι χρήστες του, έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας.

Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το periergos.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και όταν επισκέπτεται τις σελίδες του.
Συγκεκριμένα συλλέγονται:

* το Όνομα χρήστη (username)
* ο κωδικός πρόσβασης(password)
* η Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)
* η IP Address για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του periergos.gr (server, data base, δικτύου κ.α ) και για την αξιοποίησή στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων

Επίσης συλλέγονται επί πλέον πληροφορίες μόνο εφόσον συμπληρωθούν από τον επισκέπτη/χρήστη.

 

Cookies

Το periergos.gr χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους.

Επίσης, το periergos.gr χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου.

Ο επισκέπτης / χρήστης του periergos.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση cookies για την αναγνώριση του, ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Με τη χρήση του periergos.gr, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης ενημερώνεται κατά την εγγραφή του για τα στοιχεία που φαίνονται στο προφίλ του. Ως επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες καθώς και τα μηνύματα που έχει εισαγάγει αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Το periergos.gr χρησιμοποιεί διαφημιστικές εταιρείες τρίτων για την προβολή διαφημίσεων κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να κάνουν χρήση πληροφοριών (χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτές ονόματα, επίθετα, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμοί τηλεφώνων) που αφορούν τις επισκέψεις του χρήστη σε αυτών και άλλους ιστότοπους με σκοπό την προβολή διαφημίσεων ειδών και υπηρεσιών που είναι πιθανότερο να ενδιαφέρουν τον εκάστοτε χρήστη.

Τα μέλη του periergos.gr έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και να τα ενημερώσουν.

Τα μέλη του periergos.gr, που για δικούς τους λόγους επιθυμούν να διαγραφεί ο λογαριασμός τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του periergos.gr είτε με προσωπικό μήνυμα είτε μέσω της online φόρμας επικοινωνίας, με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση μέλους / λογαριασμού και να ζητήσουν την διαγραφή του λογαριασμού τους.

Το periergos.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το periergos.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του periergos.gr.