Τι είναι Χαρτοφυλάκιο (Portfolio);


Όταν ακούμε να λένε το "Χαρτοφυλάκιο" του τάδε τι σημαίνει αυτό;

Απαντήσεις

Χαρτοφυλάκιο ονομάζεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που έχει ένας επενδυτής στην κατοχή του.Προσθήκη νέας απάντησης