Τι είναι Χρησιμότητα (Utility);


Στην οικονομία, τι σημαίνει ο όρος Utility;

Απαντήσεις

Η έννοια της χρησιμότητας παρέχει ένα τρόπο σύγκρισης της ικανοποίησης που λαμβάνει ένα άτομο από διάφορα επίπεδα κατανάλωσης διαφορετικών αγαθών.Προσθήκη νέας απάντησης