Τι είναι Accession και Acceding country;


Στο χώρο της οικονομίας τι σημαίνουν οι όροι Accession και Acceding country;

Απαντήσεις

Accession and Acceding country σημαίνει υπό ένταξη και εντασσόμενη χώρα.

Υπό ένταξη χώρα (accession country) είναι το κράτος που έχει αποκτήσει με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον τίτλο αυτό και του οποίου η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης (οικονομικό και πολιτικό κριτήριο και υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου, βλέπετε όρο Copenhagen criteria) και τελική απόφαση για την ένταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Εντασσόμενη χώρα (acceding country) είναι το υποψήφιο για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτος το οποίο έχει υπογράψει τη Συνθήκη Προσχώρησης και του οποίου η ένταξη έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πραγματοποιηθεί σε μελλοντική ημερομηνία. Για το διάστημα που προσδιορίζεται από την έγκριση μέχρι την ημερομηνία της ένταξης φέρει τον τίτλο «εντασσόμενη χώρα».Προσθήκη νέας απάντησης