Τι είναι Χρήμα (Money);


Απαντήσεις

Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και την αποπληρωμή δανείων.Προσθήκη νέας απάντησης