Αναπάντητες Ερωτήσεις

 1. Τι ύψος έχει ο Μανώλης Εμμανουήλ; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Μανώλης Εμμανουήλ;
 2. Τι ύψος έχει η Μαρία Σαριάβα;
 3. Τι ύψος έχει ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Δημοσθένης Παπαδόπουλος;
 4. Τι ζώδιο είναι ο Μανώλης Εμμανουήλ; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Μανώλης Εμμανουήλ;
 5. Τι ζώδιο είναι η Μαρία Σαριάβα;
 6. Τι ζώδιο είναι ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Δημοσθένης Παπαδόπουλος;
 7. Πότε γεννήθηκε ο Μανώλης Εμμανουήλ; - Μανώλης Εμμανουήλ ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 8. Πότε γεννήθηκε η Μαρία Σαριάβα;
 9. Πότε γεννήθηκε ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος; - Δημοσθένης Παπαδόπουλος ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 10. Τι ύψος έχει η Αναστασία Γκεργκελέζιου; - Πόσο ύψος έχει η Αναστασία Γκεργκελέζιου;
 11. Τι ύψος έχει η Κρίστυ Λυκοπούλου; - Πόσο ύψος έχει η Κρίστυ Λυκοπούλου;
 12. Τι ζώδιο είναι η Αναστασία Γκεργκελέζιου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η Αναστασία Γκεργκελέζιου;
 13. Τι ζώδιο είναι η Κρίστυ Λυκοπούλου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα γυμνάστρια Κρίστυ Λυκοπούλου;
 14. Πότε γεννήθηκε η Αναστασία Γκεργκελέζιου; - Αναστασία Γκεργκελέζιου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 15. Πότε γεννήθηκε η Κρίστυ Λυκοπούλου; - Κρίστυ Λυκοπούλου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 16. Τι ύψος έχει ο Γιώργος Λέντζας;
 17. Τι ύψος έχει η Χριστίνα Στεφανίδη; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Χριστίνα Στεφανίδη;
 18. Τι ύψος έχει ο Παναγιώτης Νάτσης; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Παναγιώτης Νάτσης;
 19. Τι ύψος έχει ο Γιάννης Μπουραζάνας; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Γιάννης Μπουραζάνας;
 20. Τι ζώδιο είναι ο Γιάννης Μπουραζάνας; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Γιάννης Μπουραζάνας;
 21. Πότε γεννήθηκε ο Γιάννης Μπουραζάνας; - Γιάννης Μπουραζάνας ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 22. Τι ύψος έχει η Αντιγόνη Σταυροπούλου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Αντιγόνη Σταυροπούλου;
 23. Τι ύψος έχει ο Μιχάλης Τιτόπουλος; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Μιχάλης Τιτόπουλος;
 24. Τι ύψος έχει ο Βασίλης Αθανασόπουλος; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Βασίλης Αθανασόπουλος;
 25. Τι ζώδιο είναι η Αντιγόνη Σταυροπούλου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Αντιγόνη Σταυροπούλου;
 26. Τι ζώδιο είναι η Αρετή Πασχάλη; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Αρετή Πασχάλη;
 27. Τι ζώδιο είναι ο Βασίλης Αθανασόπουλος; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Βασίλης Αθανασόπουλος;
 28. Πότε γεννήθηκε η Αρετή Πασχάλη; - Αρετή Πασχάλη ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 29. Πότε γεννήθηκε ο Βασίλης Αθανασόπουλος; - Βασίλης Αθανασόπουλος ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 30. Τι ύψος έχει η Βαλέρια Δημητριάδου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Βαλέρια Δημητριάδου;
 31. Τι ύψος έχει ο Δημήτρης Αριανούτσος; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Δημήτρης Αριανούτσος;
 32. Τι ύψος έχει η Ευγενία Ξυγκόρου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ευγενία Ξυγκόρου;
 33. Τι ζώδιο είναι η Βαλέρια Δημητριάδου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Βαλέρια Δημητριάδου;
 34. Τι ζώδιο είναι η Ευγενία Ξυγκόρου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ευγενία Ξυγκόρου;
 35. Πότε γεννήθηκε η Βαλέρια Δημητριάδου; - Βαλέρια Δημητριάδου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 36. Πότε γεννήθηκε η Ευγενία Ξυγκόρου; - Ευγενία Ξυγκόρου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 37. Τι ύψος έχει ο Νίκος Ψαρράς; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Νίκος Ψαρράς;
 38. Τι ύψος έχει η Ήβη Νικολαΐδου; - Πόσο ύψος έχει η κύπρια ηθοποιός Ήβη Νικολαΐδου;
 39. Τι ύψος έχει η Νεκταρία Γιαννουδάκη; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Νεκταρία Γιαννουδάκη;
 40. Τι ύψος έχει η Ευφημία Καλογιάννη; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ευφημία Καλογιάννη;
 41. Τι ύψος έχει η Βίλμα Τσακίρη; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Βίλμα Τσακίρη;
 42. Τι ζώδιο είναι η Ήβη Νικολαΐδου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η κύπρια ηθοποιός Ήβη Νικολαΐδου;
 43. Τι ζώδιο είναι η Ευφημία Καλογιάννη; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ευφημία Καλογιάννη;
 44. Πότε γεννήθηκε η Ήβη Νικολαΐδου; - Ήβη Νικολαΐδου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 45. Πότε γεννήθηκε η Ευφημία Καλογιάννη; - Ευφημία Καλογιάννη ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 46. Τι ύψος έχει η Μαρθίλια Σβάρνα; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Μαρθίλια Σβάρνα;
 47. Τι ύψος έχει η Μελίνα Βαμπούλα; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Μελίνα Βαμπούλα;
 48. Τι ζώδιο είναι η Μελίνα Βαμπούλα; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Μελίνα Βαμπούλα;
 49. Πότε γεννήθηκε η Μελίνα Βαμπούλα; - Μελίνα Βαμπούλα ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 50. Τι ύψος έχει ο Δημήτρης Ήμελλος; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Δημήτρης Ήμελλος;
 51. Τι ύψος έχει η Ελένη Ουζουνίδου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ελένη Ουζουνίδου;
 52. Τι ύψος έχει η Χρύσα Μιχαλοπούλου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Χρύσα Μιχαλοπούλου;
 53. Τι ζώδιο είναι η Χρύσα Μιχαλοπούλου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Χρύσα Μιχαλοπούλου;
 54. Πότε γεννήθηκε η Ελένη Ουζουνίδου; - Ελένη Ουζουνίδου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 55. Πότε γεννήθηκε η Χρύσα Μιχαλοπούλου; - Χρύσα Μιχαλοπούλου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 56. Τι ύψος έχει ο Μάριος Ψαριανός; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας τραγουδιστής Μάριος Ψαριανός;
 57. Τι ύψος έχει ο Κωνσταντίνος Καζάκος; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Κωνσταντίνος Καζάκος;
 58. Τι ζώδιο είναι ο Μάριος Ψαριανός; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας τραγουδιστής Μάριος Ψαριανός;
 59. Τι ύψος έχει ο Σπύρος Σταμούλης; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Σπύρος Σταμούλης;
 60. Τι ύψος έχει η Τζένη Καζάκου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Τζένη Καζάκου;
 61. Τι ζώδιο είναι η Αθηνά Γιακεζόγλου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Αθηνά Γιακεζόγλου;
 62. Πότε γεννήθηκε η Αθηνά Γιακεζόγλου; - Αθηνά Γιακεζόγλου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 63. Τι ύψος έχει ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης;
 64. Τι ύψος έχει η Τζώρτζια Κουβαράκη; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Τζώρτζια Κουβαράκη;
 65. Τι ύψος έχει η Μπίλιω Μαρνέλη; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Μπίλιω Μαρνέλη;
 66. Τι ζώδιο είναι η Τζώρτζια Κουβαράκη; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Τζώρτζια Κουβαράκη;
 67. Τι ζώδιο είναι η Μπίλιω Μαρνέλη; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Μπίλιω Μαρνέλη;
 68. Πότε γεννήθηκε η Τζώρτζια Κουβαράκη; - Τζώρτζια Κουβαράκη ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 69. Πότε γεννήθηκε η Μπίλιω Μαρνέλη; - Μπίλιω Μαρνέλη ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 70. Τι ύψος έχει ο Άρης Λεμπεσόπουλος; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Άρης Λεμπεσόπουλος;
 71. Τι ύψος έχει η Ταμίλα Κουλίεβα; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ταμίλα Κουλίεβα;
 72. Τι ύψος έχει ο Λευτέρης Κοκογιαννάκης; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Λευτέρης Κοκογιαννάκης;
 73. Τι ζώδιο είναι ο Λευτέρης Κοκογιαννάκης; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Λευτέρης Κοκογιαννάκης;
 74. Πότε γεννήθηκε ο Λευτέρης Κοκογιαννάκης; - Λευτέρης Κοκογιαννάκης ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 75. Τι ύψος έχει η Λυδία Κονιόρδου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Λυδία Κονιόρδου;
 76. Τι ύψος έχει ο Κώστας Κάππας; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Κώστας Κάππας;
 77. Τι ύψος έχει η Ιφιγένεια Πιερίδου; - Πόσο ύψος έχει η κύπρια ηθοποιός Ιφιγένεια Πιερίδου;
 78. Τι ύψος έχει ο Γιώργος Παρτσαλάκης; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Γιώργος Παρτσαλάκης;
 79. Τι ύψος έχει ο Πανίκος Πηλάλης; - Πόσο ύψος έχει ο κύπριος ηθοποιός Πανίκος Πηλάλης;
 80. Τι ύψος έχει ο Liam Ireland; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Liam Ireland;
 81. Τι ζώδιο είναι ο Liam Ireland; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Liam Ireland;
 82. Πότε γεννήθηκε ο Liam Ireland; - Liam Ireland ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 83. Τι ύψος έχει ο Φοίβος; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας συνθέτης Φοίβος;
 84. Είδα στον ύπνο μου σπαθόχορτο. Τι είναι; - Είδα όνειρο ότι βρισκόμουν σε μια ορεινή περιοχή και μάζευα σπαθόχορτο. Είχε αρχίσει να νυχτώνει, εγώ είχα γεμίσει μια μεγάλη σακούλα, αλλά συνέχιζα να μαζεύω. Τι σημαίνει αυτό;
 85. Είδα στον ύπνο μου παστίτσιο. Τι είναι; - Χθες είδα όνειρο ότι μόλις μου είχαν σερβίρει μια τεράστια μερίδα παστίστιο για να φάω. Μπορεί να είναι το Νο1 φαγητό για μένα αλλά μόλις είδα την μερίδα μπούκωσα. Ποια είναι η σημασία αυτού του ονείρου;
 86. Είδα στον ύπνο μου ανεμογεννήτρια. Τι είναι; - Είδα ότι η αυλή μου ήταν γεμάτη ανεμογεννήτριες που όταν γυρνούσαν από τον αέρα το σπίτι μου ήταν τόσο φωτεινό που έφεγγε ότι την γειτονιά μου. Ήμουν εξαρτημένη να τις βλέπω να γυρνάνε για να φωτίζουν το χώρο. Μόλις σταματούσανε για λίγο έχανα την διάθεση μου και παρακαλούσα να βγάλει αέρα για να ξανά γυρίσουν. Περίεργο όνειρο, τι μπορεί να σημαίνει;
 87. Είδα στον ύπνο μου γουόκι τόκι. Τι είναι; - Είδα ότι μιλούσα με τον αδελφό μου που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο μέσω Walkie-Talkie. Δεν ένιωσα κάτι ιδιαίτερο, μάλλον αδιάφορο ήταν σαν όνειρο. Μόνο το Walkie-Talkie μου έκανε εντύπωση.
 88. Είδα στον ύπνο μου Ζεν. Τι είναι; - Είδα όνειρο ότι ήμουν δάσκαλος του Ζεν! Ερχόταν διάφοροι για να με επισκεφτούν και να με συμβουλευτούν. Εγώ μιλούσα ελάχιστα και αυτό νευρίαζε πολλούς από αυτούς και φεύγανε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;
 89. Είδα στον ύπνο μου κλαρκ. Τι είναι; - Τώρα που το θυμήθηκα... είδα ένα όνειρο εχθές το βράδυ, ότι ήμουν οδηγός σε ένα όχημα κλαρκ - πιθανός σε κάποιο εργοστάσιο καπνού. Όταν άφησα τα δέματα και κατέβηκα από το κλαρκ για να τα ισιάξω λιγάκι, το κλαρκ έφυγε μόνο του και ένω στην αρχή δεν πίστευα στα μάτια μου και το χάζευα μέχρι να το συνηδειτοποιήσω, μετά έτρεχα για να το προλάβω. Εκεί ξύπνησα. Τι σημαίνει; Μπορείτε να βοηθήσετε;
 90. Είδα στον ύπνο μου παλέτες. Τι είναι; - Είδα όνειρο ότι ήμουν με έναν φίλο μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Όταν σταματήσαμε πρόσεξα, και μου έκανε εντύπωση, ότι ήταν ένα κόκκινο, καινούργιο αγροτικό. Φυσικά αυτό που μου έμεινε ήταν ότι βρισκόμασταν σε ένα σταυροδρόμι, το οποίο στο κέντρο του είχε αραδιασμένες καμιά 10-15 παλέτες απλωμένες κάτω η μία δίπλα στην άλλη. Εμείς βρισκόμασταν εκεί για να τις πάρουμε με το αγροτικό. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;
 91. Τι ύψος έχει η Τζένη Διαγούπη; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Τζένη Διαγούπη;
 92. Πόσα κιλά είναι η Τζένη Διαγούπη;
 93. Τι ζώδιο είναι η Τζένη Διαγούπη; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Τζένη Διαγούπη;
 94. Πότε γεννήθηκε η Τζένη Διαγούπη; - Τζένη Διαγούπη ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 95. Ποια είναι η υπόθεση της ταινίας "Playing by Heart (1998)";
 96. Πόσα κιλά είναι η Μάρτα Νιέτο (Marta Nieto);
 97. Ποια είναι η υπόθεση της ταινίας "The World's End (2013)";
 98. Ποια είναι η υπόθεση της ταινίας "Seven in Heaven (2018)";
 99. Τι ζώδιο είναι η Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone); - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η αμερικανίδα ηθοποιός και πρώην μοντέλο Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone);
 100. Πότε γεννήθηκε η Ρεμπέκα Ρομέιν (Rebecca Romijn); - Ρεμπέκα Ρομέιν (Rebecca Romijn) ημερομηνία γέννησης/ηλικία;

Σελίδες