Πυλαία (Θεσσαλονίκη)

Γενικές πληροφορίες, όπως: ώρες λειτουργίες μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων, δημοσίων υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας, κ.α. που βρίσκονται στο δήμο Πυλαίας (θεσσαλονίκη).

Ποια είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο ΚΕΠ στη Πυλαία Θεσσαλονίκης;

Ποιο είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας του καταστήματος Jumbo που βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης;

Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος Jumbo στην Πυλαία Θεσσαλονίκης;

Εγγραφή στο RSS - Πυλαία (Θεσσαλονίκη)