Ζητώ από το πιστωτικό ίδρυμα έκδοση κίνησης του τραπεζικού μου λογαριασμού από την έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου και κάποια σχετικά έγγραφα και μου ζητούν χρήματα. Είναι σωστό;


Απαντήσεις

Στο πλαίσιο της καλόπιστης εκτέλεσης της σύμβασης, οι τράπεζες υποχρεούνται να χορηγούν στοιχεία και αντίγραφα που αιτείται ο αντισυμβαλλόμενος καταναλωτής. Σύμφωνα με τη νομολογία, έχει κριθεί, για παράδειγμα, καταχρηστικός ο όρος που προβλέπει αμοιβή 50 ευρώ της τράπεζας ως έξοδα για έκδοση βεβαίωσης οφειλών. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.Προσθήκη νέας απάντησης