Υψηλός ή ψηλός μισθός;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Ο λόγιος τύπος υψηλός συνηθίζεται για τη σημασία «ανώτερος», π.χ. υψηλός μισθός, ενώ ο τύπος ψηλός συνηθίζεται για τη δήλωση του φυσικού ύψους, π.χ. ψηλό παλικάρι, ψηλός τοίχος.Προσθήκη νέας απάντησης