Αν υποβάλω τη δηλωσή μου ηλεκτρονικά, πώς θα προσκομίσω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά υποβάλεται πάντοτε εμπρόθεσμα. Τα δικαιολογητικά στη περίπτωση αυτή φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μόνο όταν ζητηθούν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.    Τα δικαιολογητικά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο, μέχρι του χρόνου παραγραφής, που καθορίζεται σε πενταετία από τη λήξη του οικονομικού έτους που υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Προσθήκη νέας απάντησης