Υπεγράφη ή υπογραφ(τ)ηκε;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Συνηθίζεται και ο λόγιος σχηματισμός του αορίστου στο γ' πρόσωπο: υπεγράφη/υπογραφ(τ)ηκε - υπεγράφησαν/υπογράφ(τ)ηκαν.Προσθήκη νέας απάντησης