Υπάρχουν καταγραφές στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα στο νέο δίπλωμα οδήγησης (2012);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Καμία επιπλέον καταγραφή στοιχείων και ειδικότερα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
εκτός από τα εμφανή στοιχεία που εκτυπώνονται στην άδεια οδήγησης δεν υπάρχει στη νέα άδεια οδήγησης.Προσθήκη νέας απάντησης