Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων κατάρτισης;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής του προγράμματος κατάρτισης στο 0,45 ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για μια υποχρεωτική εισφορά κάθε εργοδότη στον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ σε ποσοστό 0,45% επί της συνολικής μεικτής αμοιβής κάθε εργαζόμενου, που αξιοποιείται για τη συμμετοχή του προσωπικού της επιχείρησης σε προγράμματα κατάρτισης. Αυτό σημαίνει ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία καταβάλλει μεν το αντίτιμο της εκπαίδευσης στο ΚΕΚ, αλλά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους παίρνει πίσω τα χρήματα από τον ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση αυτή το ΚΕΚ EUROTraining αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ.

(Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους εργοδότες και να τους στρέψει προς την επαγγελματική κατάρτιση αξιοποιώντας -πρωτίστως για δικό τους όφελος- μια ούτως ή άλλως υποχρεωτική εισφορά!).

eurotraining.grΠροσθήκη νέας απάντησης