Χρηματίζω ή χρηματίζομαι;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Το ρήμα χρηματίζω στην ενεργητική φωνή είναι εύχρηστο στον αόριστο (χρημάτισα) και σημαίνει «ασκώ κάποια υπηρεσία δημόσια ή ιδιωτική, εκτελώ καθήκοντα»: Χρημάτισε βουλευτής.

Στην παθητική φωνή το χρηματίζομαι σημαίνει «κερδίζω χρήματα με αθέμιτο τρόπο, δωροδοκούμαι»: Η πλειοψηφία των φιλάθλων πιστεύει πως οι διαιτητές χρηματίζονται.Προσθήκη νέας απάντησης