Χιμάω ή χυμάω;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Η συχέτιση με την αρχαιοελληνική λέξη χύμα (= ρευστό υγρό) είναι αβέβαιη. Η γραφή χιμάω προτείνεται από τη «Μεγάλη» Γραμματική Τριανταφυλλίδη.Προσθήκη νέας απάντησης