Χάννος ή χάνος;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Ανάγεται στην αρχαιοελληνική λέξη χάννος (είδος ψαριού) και διατηρεί την ιστορική ορθογραφία.Προσθήκη νέας απάντησης