Χαιρετάω ή χαιρετίζω;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Το χαιρετάω σημαίνει ότι απευθύνω σε κάποιον μια έκφραση χαιρετισμού, π.χ. «γεια σου»: Μας χαιρέτησε και έφυγε. Στον αόριστο: χαιρέτησα, χαιρετήθηκα.

Το χαιρετίζω σημαίνει επίσημη διατύπωση ικανοποίησης και επιδοκιμασίας για κάτι: Η υπουργός χαιρέτισε την εκδήλωση. Στον αόριστο: χαιρέτισα, χαιρετίστηκα.Προσθήκη νέας απάντησης