Αν βρω δουλειά, θα χάσω το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Θα πρέπει να ενημερώσετε το Δήμο για τη νέα σας εργασία, κατά την οποία: α) το 100% του μισθού σας θα αφαιρεθεί από τον υπολογισμό του εισοδήματος κατά τον πρώτο μήνα, β) για τους επόμενους 2 μήνες θα αφαιρείται το 40% του μισθού σας. Είστε υποχρεωμένοι να δηλώσετε οποιαδήποτε μεταβολή στην εργασία σας εντός 15 ημερών από την μεταβολή. Μετά από 3 μήνες θα επανεξεταστούν τα κριτήρια ένταξής σας στο πρόγραμμα και εάν το εισόδημα του νοικοκυριού σας υπερβαίνει τα σχετικά όρια εξαιτίας του εισοδήματός σας, τότε θα διακόπτεται η εισοδηματική ενίσχυση του Κ.Ε.Α.Προσθήκη νέας απάντησης