Βελβενδού ή Βελβενδούς (οδός);


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το όνομα του δρόμου (Άνω Κυψέλη, Αθήνα) προέρχεται από την πόλη Βελβενδός, άρα στη γενική σχηματίζεται Βελβενδού (όπως η οδός, της οδού). Η σύγχυση οφείλεται στην κλίση των θηλυκών σε -ού, π.χ. η αλεπού, της αλεπούς.Προσθήκη νέας απάντησης