(του) ποιού ή (του) ποιόντος


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η λέξη ποιόν (προφέρεται ποι-όν και σημαίνει «ποιότητα») διατηρεί τον λόγιο σχηματισμό με το τελικό ν, όπως και το ευγενές αέριο το νέον (του νέου). Ο λανθασμένος σχηματισμός ποιόντος οφείλεται σε επίδραση κλίσης όπως το παρόν, του παρόντος.Προσθήκη νέας απάντησης