(του) Μεξικού ή Μεξικό;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το όνομα της χώρας αυτής επικράτησε ως κλιτό στα νέα ελληνικά: το Μεξικό, του Μεξικού (βλέπε και κόλπος του Μεξικού). Δεν υπάρχει κανόνας, άλλοτε συνηθίζονται ως κλιτά, άλλοτε ως άκλιτα, π.χ. του Μονακό.Προσθήκη νέας απάντησης