(του) διεθνούς ή διεθνή;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στη σχολική Γραμματική αναφέρεται για τα επίθετα σε -ης/-ες γενική σε -ους, π.χ. (ακριβής) ακριβούς, με τη σημείωση ότι στον καθημερινό λόγο απαντάται και γενική ενικού του αρσενικού σε, π.χ. του ακριβή. Η παρατήρηση της χρήσης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, ως επίθετα, μπορεί να έχουν διπλό τύπο στη γενική ενικού του αρσενικού, ανάλογα με την κατάληξη του προσδιοριζόμενου ουσιαστικού, π.χ. του διεθνούς/διεθνή ποδοσφαιριστή, αλλά του διεθνούς ανταγωνισμού.Προσθήκη νέας απάντησης