(της) καλλιτέχνιδας ή καλλιτέχνιδος;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η γενική καλλιτέχνιδος προϋποθέτει κλίση θηλυκών σε -ις, ιδος, οποία δεν ανήκει στο νεοελληνικό κλιτικό σύστημα, άρα η καλλιτέχνιδα, της καλλιτέχνιδας. Σπάνια απαντάται και ο τύπος του αρσενικού: η καλλιτέχνης, της καλλιτέχνη.Προσθήκη νέας απάντησης