(της) Διδώς ή Διδούς;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στη σχολική Γραμματική αναφέρεται κλίση σε -ω, -ώς, π.χ. η Αργυρώ, της Αργυρώς, για κύρια ονόματα που δεν είναι αρχαιοελληνικής προέλευσης και κλίση σε -ώ, -ούς/-ώς, π.χ. η ηχώ, της ηχούς/ηχώς, για κοινά και κύρια ονόματα αρχαιοελληνικής προέλευσης. Παρόμοια: η Μαντώ, της Μαντώς, η Λητώ, της Λητούς/Λητώς.Προσθήκη νέας απάντησης