(της) Ατλάντα ή Ατλάντας;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το όνομα της πόλης αυτής επικράτησε να είναι άκλιτο στα νέα ελληνικά: η Ατλάντα, της Ατλάντα. Δεν υπάρχει κανόνας, άλλοτε συνηθίζονται ως κλιτά, π.χ. της Αβάνας, άλλοτε ως άκλιτα.Προσθήκη νέας απάντησης