Τι ύψος έχει ο Σελτσούκ Γιοντέμ (Selçuk Yöntem);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σελτσούκ Γιοντέμ (Selçuk Yöntem) ύψος: 1,80 (1 μέτρο και 80 εκατοστά). (height: 5 feet 10¾ inches).Προσθήκη νέας απάντησης