Τι ύψος έχει η Μπιράν Ντάμλα Γιλμάζ (Biran Damla Yilmaz);


Πόσο ύψος έχει η τουρκάλα ηθοποιός Μπιράν Ντάμλα Γιλμάζ (Biran Damla Yilmaz);

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Μπιράν Ντάμλα Γιλμάζ (Biran Damla Yilmaz) ύψος: 1,71 (1 μέτρο και 71 εκατοστά).Προσθήκη νέας απάντησης