Τι ύψος έχει η Ιπέκ Καραπινάρ (Ipek Karapinar);


Πόσο ύψος έχει η τουρκάλα ηθοποιός Ιπέκ Καραπινάρ (Ipek Karapinar);

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ιπέκ Καραπινάρ (Ipek Karapinar) ύψος: 1,65 (1 μέτρο και 65 εκατοστά).Προσθήκη νέας απάντησης