Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί μια Επαγγελματική Στέγη, Βιοτεχνία κ.α.;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Για την ηλεκτροδότηση επαγγελματικής στέγης, βιοτεχνίας, αποθήκης, κ.α., χρειάζεται:

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση φωτοαντίγραφου Πολεοδομικού Εγγράφου με απλή επικύρωση ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομισθεί το πρωτότυπο.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση :
· Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94,
· Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94

4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ.Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

5. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων (Άδεια Εγκατάστασης Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Μονάδων, Επαγγελματικών Εργαστηρίων και Αποθηκών, κτλ), από την καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία Βιομηχανίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 84/84 και βάση του Ν.2965/01 άρθρο 6 παραγ. 8, όπου απαιτείται.

6. Απαλλακτικό ή δεσμευτικό χώρου για Υποσταθμό από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ όταν η οικοδομή ξεπερνά τα 2.500m3 ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού για οικοδομές μικρότερες των 2.500m3 με εξάντληση του συντελεστή δόμησης, όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί το συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.

καλησπερα ...επαγγελματικη στεγη 100 τμ .. πριν δυο χρονια ενοικιαστηκαν εκει δυο μαγαζια ..το ενα 75 τμ και το αλλο 25 .... ρολοι της δεη υπαρχει μονο ενα...πληρωνεται κανονικα αναλογικα και το ΕΤΗΔΕ απο τον ιδιοκτητη ... θα υπαρξει προβλημα στην συμπληρωση της δηλωσης οταν αναγραει ο αρ.παροχης ρευματος ?? ποιος διαδικασιες χρειαζονται για την τακτοποιηση του ? ευχαριστω

Προσθήκη νέας απάντησης