Τι συνέπειες θα έχω αν δεν υποβάλλω το Ε9 (2013);


Τι πρόστιμο θα πληρώσω αν δεν υποβάλλω ή κάνω λάθος υποβολή το έντυπο Ε9;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Όπως ορίζεται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 2523/1997 "τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από 117 ευρώ μέχρι 1.1170 ευρώ".Προσθήκη νέας απάντησης