Τι συμβολίζει το τατουάζ «Βούδας»;


Αποφάσισα να κάνω ένα τατουάζ «Βούδας» στην πλάτη μου, και θα ήθελα να ήξερα τι συμβολίζει. Ξέρετε να μου πείτε;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ο  Βούδας που στην αρχαία Ινδική γλώσσα δηλώνει τον «Αφυπνισμένο» ή «Φωτισμένο» σαν λέξη προέρχεται από το ρήμα μπουντχ, που σημαίνει αφυπνίζω, φωτίζομαι και κατανοώ. Είναι, ουσιαστικά ο «τέλεια καθαρισμένος» από όλες τις αμαυρώσεις, ο «αφυπνισμένος» από τον ύπνο της άγνοιας που έχει πλήρης ανάπτυξη όλων των ιδιοτήτων καθώς και της σοφίας. Δεν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό διδάσκαλο αλλά σε έναν τύπο ανθρώπου που έφθασε σε σημείο πνευματικής επίτευξης. Βούδας μπορεί να είναι ή να γίνει όποιος αφυπνίζεται πλήρως στην αληθινή φύση της ύπαρξης και απελευθερώνεται από τον κύκλο της γέννησης, του θανάτου και της αναγέννησης και επιτυγχάνει την κατάσταση της παντογνωσίας. Οι Βούδες δεν είναι παντοδύναμοι όπως ο Θεός του Ιουδαϊσμού ή του Χριστιανισμού. Οποιοσδήποτε μπορεί να απελευθερωθεί από την οδύνη, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, ή κοινωνικής τάξης.Προσθήκη νέας απάντησης