Τι συμβολίζει η σημαία του Βελγίου;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η πρώτη σημαία με τα συγκεκριμένα χρώματα, με οριζόντιες ωστόσο λωρίδες, εμφανίστηκε το 1792. Το 1831, τη χρονιά της ανεξαρτησίας του κράτους, υιοθετήθηκε η σημαία με τη σημερινή μορφή της, δηλαδή με κάθετες λωρίδες, στα πρότυπα της γαλλικής σημαίας. Πέραν της εθνικής, υπάρχουν και οι σημαίες των τεσσάρων ομόσπονδών περιοχών του Βελγίου (Φλαμανδική, Βαλλωνική, Γερμανική και των Βρυξελλών).Προσθήκη νέας απάντησης