Τι στοιχεία εκτυπώνονται στο νέο δίπλωμα οδήγησης (2012);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στην εμπρόσθια όψη της άδειας οδήγησης εκτυπώνονται :
- Το επώνυμο και όνομα με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες
- Ημερομηνία γέννησης ανάγλυφη (γίνεται αισθητή με την αφή)
- Υπηρεσία χορήγησης της αρχικής άδειας οδήγησης
- Ημερομηνία ισχύος της άδειας
- ΑΦΜ
- Αριθμός της άδειας
- Κατηγορίες της άδειας Α, Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε
- Φωτογραφία
- Υπογραφή

Στην οπίσθια όψη εκτυπώνονται :
- Ο αύξων αριθμός εντύπου
- Η ομάδα αίματος προαιρετικά
- Ημερομηνία χορήγησης της κάθε κατηγορίας (όπου αυτό είναι δυνατό)
- Ημερομηνία λήξης της κάθε κατηγορίας
- Περιοριστικές ενδείξεις, γενικοί κωδικοί που αφορούν όλες τις κατηγορίες και ειδικοί κωδικοί που αφορούν κάθε κατηγορία ξεχωριστάΠροσθήκη νέας απάντησης