Τι σημαίνουν τα αρχικά ΚΕΠΥΚΑ;


Απαντήσεις





ΚΕΠΥΚΑ (Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α.) --> Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (για θέματα) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης



Προσθήκη νέας απάντησης