Τι σημαίνουν τα αρχικά ΑΣΚΕ;


Μήπως γνωρίζετε τι σημαίνει η συντομογραφία Α.Σ.Κ.Ε.;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις





ΑΣΚΕ (ή Α.Σ.Κ.Ε.) σημαίνουν Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος



Προσθήκη νέας απάντησης