Τι σημαίνουν τα αρχικά ΑΣΕΠ;


Μήπως γνωρίζετε τι σημαίνει η συντομογραφία Α.Σ.Ε.Π.;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

ΑΣΕΠ (ή Α.Σ.Ε.Π.) σημαίνει Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.Προσθήκη νέας απάντησης