Τι σημαίνουν τα αρχικά ΑΗΣ;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις





Τα αρχικά ΑΗΣ (Α.Η.Σ.) σημαίνουν: Ατμοηλεκτρικός Σταθμός



Προσθήκη νέας απάντησης