Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) :-p;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys :-p σημαίνει κοροϊδία με τη γλώσσα έξω.Προσθήκη νέας απάντησης