Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) [ο] ;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys [ο] σημαίνει φωτογραφική μηχανή.Προσθήκη νέας απάντησης