Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) ο<|= ;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys ο<|= σημαίνει γυναίκα.Προσθήκη νέας απάντησης