Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) o-<;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys :-< σημαίνει άντρας.Προσθήκη νέας απάντησης