Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) :D;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys :D σημαίνει δυνατό γέλιο.Προσθήκη νέας απάντησης