Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) 8>-< ;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys 8>-< σημαίνει αρσιβαρίστας.Προσθήκη νέας απάντησης