Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) []_[] ;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys []_[] σημαίνει δίδυμοι πύργοι της Νέας Υόρκης.Προσθήκη νέας απάντησης