Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) +]:-)= ;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys +]:-)= σημαίνει αυτοκράτορας.Προσθήκη νέας απάντησης