Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) (:> ;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys (:> σημαίνει περιστέρι.Προσθήκη νέας απάντησης