Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) (:@ ;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys (:@ σημαίνει αγελάδα.Προσθήκη νέας απάντησης